Ekstertellers gezocht

Sinds 1999 worden jaarlijks in Assen alle bewoonde eksternesten geteld. In deze periode hebben ca 8 tellers zich ingezet voor dit onderzoek. De bedoeling is om deze traditie de komende jaren door te zetten. Door tijdsgebrek bij een aantal tellers dreigen de reeksen in bepaalde delen van Assen te worden onderbroken. Vandaar deze oproep aan vogelaars in Assen om mee te gaan draaien in dit onderzoek. Werkwijze In principe worden alleen bewoonde nesten geteld. Voor zover de kennis strekt worden

Nieuwsbrief september 2008

De nieuwsbrief van september 2008 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Cumcumbertime; – Geringde vogels in Drenthe; – Drentse Soort van het Jaar 2008: Zwarte Specht; – Januaritelling: tellers gezocht!; – SOVON-ledenraad; – Ganzen en zwanen in het seizoen 2007/2008; – Roeken, eksters en Zwarte Kraaien in en om Beilen; – Ruigpootuil broedt weer in Nederland; – Fenologie 2008; – Klapeksters 2007/2008. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november