Herinrichting Dwingelderveld doet vogels goed!

Medio 2014 waren de ingrijpende werkzaamheden in het Dwingelderveld afgerond. Grote vraag was hoe de vogels op deze herinrichting zouden reageren. Een nat voorjaar gevoegd bij de veranderingen in het landschap zou voor de watervogels een topjaar moeten opleveren. En dat blijkt ook het geval te zijn. Kortgeleden rondde Joop Kleine samen met zijn vaste ploeg aan tellers de rapportage over 2014 af. Het verslag doorbladerend valt opnieuw op hoe ongelooflijk veel werk is verzet. Vele overzichten en tabellen en

Kraanvogels doen het goed!

Het gaat heel goed met de kraanvogels in het Fochteloërveen. Dit jaar hebben 7 paartjes er gebroed. Bijna een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Schatting is dat er 8 kuikens zijn geboren. De toename van het aantal broedparen is te danken aan de hogere waterstand in flinke delen van het veen.   Van ei tot puber Rond Pasen kropen de eerste kuikens uit het ei. Kraanvogelkuikens moeten een groot deel van de dag eten om uit te groeien tot een

Slapende ganzen in Drenthe

In de periode 2-17 november zijn de slapende ganzen en zwanen geteld. In Drenthe zijn bij die telling maar liefst 37.500 ganzen genoteerd. In totaal zijn er 21.905 Toendrarietganzen doorgegeven. Het grootste aantal is gezien op de slaapplaats in Het Dwingelderveld 16.000, Doldersummer- en Wapserveld 3.000 en Zandplas Veendijk 2.400.   De Kolgans is met 13.900 ex gezien met de drie grootste Doldersummer- en Wapserveld 4.600, Zandplas Veendijk 3.500 en Zandwinplas Nijensleek 3.000. Het grootste deel van de 1.083 Grauwe

Jonge Kraanvogel Dwingelderveld

Voor het eerst zijn in nationaal park Dwingelderveld jonge kraanvogels uit het ei gekomen. Twee jonge vogels zijn uit het ei gekropen, waarvan helaas er eentje inmiddels is overleden. Het andere kraanvogeltje maakt het goed en groeit ondertussen van dag tot dag. Het Dwingelderveld herbergt sinds 2004 al Kraanvogels en in de afgelopen jaren werd telkens met spanning afgewacht of de Kraanvogel er succesvol tot broeden zou komen. Na verschillende mislukte pogingen is het nu dus raak. Na het Fochteloërveen

Onderzoek invloed klimaatverandering bij trekvogels

Dat de opwarming van de aarde merkbaar is, staat buiten alle kijf. Maar welke gevolgen heeft dit nu op de natuur en in het bijzonder op onze broedvogels. Betekent dit dat die trekvogels gedoemd zijn uit te sterven? Of kunnen ze zich toch aanpassen aan de veranderende omstandigheden? Nieuw onderzoek van de vakgroep Dierecologie van de Rijksuniversiteit Groningen wil op deze vraag een antwoord vinden. Daarvoor start een onderzoek in Drenthe naar de Bonte Vliegenvanger. Er worden zo’n 1000 nestkasten