Drentse Vogels 22

Binnenkort verschijnt Drentse Vogels 22. Donateurs kunnen deze volgende week op de deurmat verwachten. In dit nummer o.a. aandacht voor de Scholekster als broedvogel in stedelijk Assen, het nieuwe vogelparadijs van het Geeserstroomgebied, De opmars van de Grauwe Klauwier in Fochteloërveen, het broedsucces voor de 4e keer van de Wilde Zwaan, een invasie van Blauwe Kiekendieven en de toename van overwinterende ganzen in ZW-Drenthe. Voor donateurs wordt deze uitgave gratis toegezonden. Voor overige geinteresseerden staan 2 opties open: donateur worden