Drentse Vogels 33 (2019)

Verschenen: Drentse Vogels 33 De nieuwe uitgave van Drentse Vogels is ondertussen verzonden aan alle donateurs. Wel donateur, maar DV33 niet ontvangen? Neem per mail even contact op met Eelke Schoppers. Nog geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening NL77 INGB 0003 8702 92 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens. U ontvangt DV33 daarna via de post. Wilt u DV33 bestellen? Maak € 17,50 over op bovengenoemde rekening met vermelding van ‘DV33’ en uw adresgegevens. Voor inhoud en meer informatie zie

Drentse Vogels 32 (2018)

Verschenen: Drentse Vogels 32 De nieuwe uitgave van Drentse Vogels is ondertussen verzonden aan alle donateurs. Wel donateur, maar DV32 niet ontvangen? Neem per mail even contact op met Eelke Schoppers. Nog geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening NL77 INGB 0003 8702 92 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens. U ontvangt DV32 daarna via de post. Wilt u DV32 bestellen? Maak € 17,50 over op bovengenoemde rekening met vermelding van ‘DV32’ en uw adresgegevens. Voor inhoud en meer informatie zie

Drentse Vogels 31 (2017)

Verschenen: Drentse Vogels 31 Eerder dit jaar verscheen de 30e uitgave van Drentse Vogels. Het is de werkgroep gelukt om in 2017 nog een tweede uitgave te verzorgen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van de Vogelatlas en geeft een overzicht van de vogelstand in Drenthe op basis van de tellingen. Van 50 vogelsoorten wordt de verspreiding, de aantallen en de veranderingen daarin, meer in detail besproken. Dit betreft soorten waarvan het voorkomen in Drenthe in landelijk opzicht bijzonder

Drentse Vogels 30 (2016)

Verschenen: Drentse Vogels 30 De nieuwe uitgave van Drentse Vogels is ondertussen (gratis)  verzonden aan alle donateurs. Wel donateur, maar DV30 niet ontvangen? Neem per mail even contact op met Eelke Schoppers. Nog geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening 3870292 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens. U ontvangt DV30 daarna via de post. Wilt u DV30 bestellen? Maak € 17,50 over op bovengenoemde rekening met vermelding van ‘DV30’ en uw adresgegevens. Voor inhoud en meer informatie zie onder Drentse

Drentse Vogels 29 (2015)

Verschenen: Drentse Vogels 29 De nieuwe uitgave van Drentse Vogels is ondertussen (gratis)  verzonden aan alle donateurs. Wel donateur, maar DV29 niet ontvangen? Neem per mail even contact op met Eelke Schoppers. Nog geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening 3870292 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens. U ontvangt DV29 daarna via de post. Wilt u DV29 bestellen? Maak € 17,50 over op bovengenoemde rekening met vermelding van ‘DV29’ en uw adresgegevens. Voor inhoud en meer informatie

Drentse Vogels 28 (2014)

Verschenen: Drentse Vogels 28 Alle donateurs ontvangen binnenkort (gratis) de nieuwe uitgave van Drentse Vogels per post. Wel donateur, maar DV28 niet ontvangen? Neem per mail even contact op met Eelke Schoppers. Nog geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening 3870292 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van nieuwe donateur en uw adresgegevens. U ontvangt DV27 daarna via de post. Wilt u DV27 bestellen? Maak € 17,50 over op bovengenoemde rekening met vermelding van DV27 en uw adresgegevens. Voor inhoud en meer

Drentse Vogels 27 (2013)

Verschenen: Drentse Vogels 27 Alle donateurs ontvangen binnenkort (gratis) de nieuwe uitgave van Drentse Vogels per post. Wel donateur, maar DV27 niet ontvangen? Neem per mail even contact op met Eelke Schoppers. Nog geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening 3870292 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van nieuwe donateur en uw adresgegevens. U ontvangt DV27 daarna via de post. Wilt u DV27 bestellen? Maak € 17,50 over op bovengenoemde rekening met vermelding van DV27 en uw adresgegevens. Voor inhoud en meer

Drentse Vogels 26 (2012)

Verschenen: Drentse Vogels 26 (2012) Alle donateurs ontvangen binnenkort (gratis) deze nieuwe uitgave van Drentse Vogels. Geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening 3870292 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens. U ontvangt DV26 via de post. Alleen DV26 willen ontvangen? Ook dat kan: maak € 10,00 over op bovengenoemde rekening met vermelding van ‘DV26’. Voor inhoud en meer informatie zie onder ‘Drentse Vogels’.

Nieuwsbrief april 2013

De nieuwbrief van april 2013 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Van de bestuurstafel: werkplan 2013; Drentse Vogels 2013; Drentse Vogel van het Jaar 2013 afgeblazen; Drentse Vogelaarsdag Meppel 22 juni 2013; Nieuwsflits vogelatlas; Ganzen- en Zwanentelling winter 2012/2013; Sfeerimpressie midwintertelling 2013; Midwintertelling 2013: verslag en resultaten; Fenologie 2013; Bijzondere waarnemingen jan. t/m mrt. 2013; Sovon blaast kraaienmars over treurnis vogels boerenland. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 september 2013

Drentse Vogels nr. 25

Drentse Vogels 25 is verschenen en wordt weer gratis aan alle donateurs toegezonden. Geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening 3870292 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens. U ontvangt DV25 via de post. Alleen DV25 willen ontvangen? Ook dat kan: maak € 10,00 over op bovengenoemde rekening met vermelding van ‘DV25’. Voor inhoud en meer informatie zie onder ‘Drentse Vogels’.

« Oudere ingaven