WAD Nieuwsbrief december 2017

De nieuwsbrief van december 2017 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Middelste Bonte Specht Bijzondere waarnemingen periode 1 januari      t/m 16 november 2017 WAD viert 40-jarig jubileum en 30 x Drentse      Vogels Drentse Vogelpries 2017 voor redactie              Drentse Vogels Wintertellingen Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 1 maart 2018 bij de redactie binnen te zijn.  

Dick Schoppers ontvangt Drentse Vogelpries

Op 13 november j.l. organiseerde de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) de traditionele WAD-avond. Behalve verschillende lezingen en presentaties over de Drentse vogelwereld werd op deze avond ook de Drentse Vogelpries uitgereikt. Dit jaar ging deze prijs naar Dick Schoppers uit Zuidlaren voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor allerlei vogelactiviteiten. De prijs bestaat uit een litho van de Wulp (symbool van de werkgroep).

Drentse Vogelpries voor Peter Klomp

Een kleine 100 personen hebben op de WAD-avond van 9 februari j.l. niet alleen genoten van een aantal schitterende lezingen, maar waren eveneens getuige van de uitreiking van de Drentse Vogelpries 2012 aan Peter Klomp. De Drentse Vogelpries wordt door het WAD uitgereikt aan iemand die zich langdurig voor de Drentse vogels inzet in de breedste zin van het woord heeft ingezet. En dat heeft de prijswinnaar zeer zeker. Peter coördineert vanaf 1994 de broedvogeltellingen van de VogelWerkGroep KNNV-afdeling Assen

Verslag WAD-jubileumavond

Organiseren en stimuleren van ornithologisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en vogel- en natuurbescherming. Zo luidde de officiële doelstelling van Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe bij de oprichting in 1977. In de afgelopen 30 jaar is er in Drenthe intensief door tientallen vogelaars geteld. De werkgroep gaf in die periode drie prachtige provinciale vogelboeken uit. Een en ander werd half november herdacht in Zalencentrum De Jonge in Assen. Maar liefst zo’n 140 personen waren op dit jubileum afgekomen. Dit aantal overtrof de