Vogels in beekdal Drentsche Aa

Welke vogels doen het goed in het beekdallandschap van de Drentsche Aa en welke soorten hebben het moeilijk. En wat voor gevolgen hebben alle veranderingen in dit gebied gehad op de gehele vogelpopulatie. De Telgroep Drentsche Aa heeft deze ontwikkelingen de afgelopen 10 jaar gevolgd middels onderzoek in het gebied. In het informatieblad over het beekdal verscheen deze week een artikel over deze ontwikkelingen. Klik hier om dit blad te downloaden.

Bargerveen opnieuw populairste vogelgebied

Net als in 2007 is het Bargerveen opnieuw op de eerste plaats geëindigd in onze poll met bijna een kwart van alle stemmen. Ook dat is evenveel als in de vorige edite van 2007. Ditmaal echter gaat het wel om een gedeelde eerste plaats met het Fochteloërveen. Dit gebied is de laatste jaren enorm in de belangstelling gegroeid, vooral dankzij de broedende Kraanvogels en de aandacht daardoor voor dit gebied. Dit is heel duidelijk te zien aan het percentage stemmers op

RTV Drenthe: natuur en recreatie

Een thema dat steeds meer aandacht om aandacht vraagt, is de relatie tussen mens en natuur. Op vele plekken in onze provincie zien we de spanning tussen aan de ene kant het versterken van de natuurwaarde [en aan de andere kant dat de natuur vooral ten dienste moet staan van de mens. Of nog sterker dat de natuur als een ‘product’ wordt gezien, dat ‘vermarkt’ moet worden. Achterliggende gedachte daarbij is, dat het gemeenschapsbezit is en dus moet worden gedeeld.