Onderzoek invloed klimaatverandering bij trekvogels

Dat de opwarming van de aarde merkbaar is, staat buiten alle kijf. Maar welke gevolgen heeft dit nu op de natuur en in het bijzonder op onze broedvogels. Betekent dit dat die trekvogels gedoemd zijn uit te sterven? Of kunnen ze zich toch aanpassen aan de veranderende omstandigheden? Nieuw onderzoek van de vakgroep Dierecologie van de Rijksuniversiteit Groningen wil op deze vraag een antwoord vinden. Daarvoor start een onderzoek in Drenthe naar de Bonte Vliegenvanger. Er worden zo’n 1000 nestkasten

Nieuwsbrief maart 2007

De eerste nieuwsbrief van 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud: – Een overzicht van activiteiten i.v.m. 30-jaar WAD – Midwinter Watervogeltelling 2007: eerste impressie – SOVON-Nieuws: Jaar van de Nachtzwaluw – Drentse Vogel van het Jaar 2005: Boomklever topper!! – Drentse Vogel van het Jaar 2007: Vogels in de Jeneverbes – Hulp gezocht bij inventariseren Bonte Vliegenvangers Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2007 bij de redactie binnen