Grootste slaapplaats spreeuwen in Bargerveen

In het kader van de Jaar van de Spreeuw zijn het afgelopen weekend door het hele land slaapplaatstellingen uitgevoerd. Aanvullende onderzoeken vinden plaats in de hele tweede helft van oktober. Zo ook in het Bargerveen. Afgelopen maandag is met een groep SBB-vrijwilligers een spreeuwenslaapplaatstelling uitgevoerd. Met het reusachtige aantal van 258.000 lijkt deze slaapplaats de grootste van Nederland te zijn. Op woensdagavond 29 oktober 2014 besteedt RTV Drenthe in het programma ROEG (18.30 uur) aandacht aan bijzondere fenomeen in het

Grauwe Klauwier vinden via app

Vogelbescherming Nederland, Sovon en Stichting Bargerveen presenteren een primeur in Nederland. Een app om een zeldzame diersoort op te sporen. Wie de Grauwe Klauwier wil vinden, kan dit vanaf nu doen met behulp van zijn smartphone. De gratis app brengt je in natuurreservaat Bargerveen in Drenthe naar de plekken waar je de uiterst zeldzame vogel kunt zien. De app leidt de wandelaar over de kleinste paadjes naar de juiste plekken. Daar informeert de app de wandelaar waar hij of zij

Jaar van de Grauwe Klauwieren

Tijdens de Nationale Vogelweek gaat op 12 mei in het Bargerveen het Jaar van de Klauwieren officieel van start met het openen van een speciale klauwierenwandeling. Nog nooit een grauwe klauwier gezien? Grijp dan nu je kans. Meld u aan voor die gratis speciale klauwierenexcursie. Vergeet niet om u ook aan te melden voor een boeiende klauwierenlezing op diezelfde dag! De grauwe klauwier is de afgelopen jaren bezig met een geweldige comeback in ons land. Door Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek

Grauwe Klauwier met zender geeft nieuwe info

Terwijl het voorjaar in Nederland van start is gegaan, moeten we nog bijna twee maanden wachten voordat de Grauwe klauwieren arriveren in hun broedgebieden. Deze vogel overwintert in zuidelijk Afrika en keert als een van de laatste soorten terug. Uit Deens onderzoek met zenders blijkt dat ze nu al wel onderweg zijn naar het noorden. Komend jaar zal blijken of Nederlandse Grauwe klauwieren hetzelfde trekgedrag vertonen. Uit recent Deens onderzoek blijkt dat Grauwe klauwieren niet simpelweg op-en-neervliegen tussen broed- en

Bargerveen opnieuw populairste vogelgebied

Net als in 2007 is het Bargerveen opnieuw op de eerste plaats geëindigd in onze poll met bijna een kwart van alle stemmen. Ook dat is evenveel als in de vorige edite van 2007. Ditmaal echter gaat het wel om een gedeelde eerste plaats met het Fochteloërveen. Dit gebied is de laatste jaren enorm in de belangstelling gegroeid, vooral dankzij de broedende Kraanvogels en de aandacht daardoor voor dit gebied. Dit is heel duidelijk te zien aan het percentage stemmers op

Meetnet Slaapplaatsen

Onlangs is het Meetnet Slaapplaatsen van start gegaan. Deelname aan dit project is vanaf nu mogelijk. Opgave kan via de website van Sovon of door een e-mail te sturen aan Jan Schoppers, SOVON-slaapplaatscoördinator Drenthe. Slaapplaatsen in Natura 2000-gebieden in Drenthe Bargerveen Dwingelderveld Fochteloerveen Leekstermeer Zuidlaardermeer Opzet Het gaat om gebieden waarbij de functie ‘’slaapplaats’’ een rol heeft gespeeld bij de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De exacte ligging en aantallen van deze slaapplaatsen zijn in veel gevallen niet goed bekend. De volgende