STORK zoekt ooievaarliefhebbers

Heb jij iets met ooievaars? Dan is dit een goed moment om nest- en broedgegevens digitaal te melden. Met het nieuwe online invoerprogramma Nestkaart Ooievaar is invoeren een ooievaarpeulenschil.

STORK is een stichting die zich o.a.bezighoudt met de monitoring van de ooievaarspopulatie in Nederland. Naast het ringen van ooievaars verzamelt deze stichting informatie over (geringde) ooievaars, aantallen broedparen, broedsucces en overwinterende ooievaars. De gegevens maken het mogelijk om onderzoek te doen naar verspreiding, trekgedrag, overleving, de kwaliteit van het leefgebied en de invloed van bijvoeren op de populatie.

Meedoen aan Nestkaart Ooievaar betekent dat je je eigen bestand opbouwt van alle nesten waarvan je gegevens hebt ingevoerd. Uiteraard kun je altijd bij je gegevens. Voor STORK en Sovon betekent het dat de ingevoerde gegevens direct beschikbaar zijn voor tellingen en onderzoek.

Via de website van STORK kun je je zich aanmelden als nieuwe melder. Van harte aanbevolen!

Geef een reactie