Steltkluut terug in Drenthe

Voor het eerst in 7steltkluut5 jaar heeft een paartje Steltkluten met succes in Drenthe gebroed. In het natuurgebied ten zuiden van het Leekstermeer kwamen 4 paartjes tot broeden, waarvan eentje succesvol. Helaas heeft slechts 1 van de 3 jonkies het overleefd.

Steltkluten leven in kolonies en bouwen een groot nest van plantenresten, meestal op een verhoging. Nadat de eieren zijn uitgekomen, verlaten de jongen meteen het nest en zoeken al direct zelfstandig voedsel. In Nederland broeden hooguit enkele tientallen paren. De Nederlandse kluten overwinteren kort in Midden-Afrika en komen vanaf maart al weer terug.

Geef een reactie