Simultaantellingen Kwartelkoning

Eerste Kwartelkoning weer terug
In de afgelopen weken zijn de eerste Kwartelkoningen weer in ons land aangekomen. De eerste melding werd in onze provincie gedaan. Op 7 mei werd bij Taarlo het bekende roepen gehoord. In de dagen daarna werd de Crex crex vooral in het midden van ons land waargenomen (noordelijke IJssel, langs het Zwarte Water en de Vecht). In Drenthe blijft de teller op dit moment steken op 4 waarnemingen: Taarlo, Norg, Okwartelkoningnlanden en Zuidlaren.

Ondanks het kou blijkt de eerste waarneming dit jaar nauwelijks af te wijken van de bandbreedte van eerste meldingen (tussen 28 april en 9 mei) en ligt deze zelfs dichtbij het jaargemiddelde van 3 mei.

Ook dit jaar willen we weer samen met Staatsbosbeheer en SOVON de Kwartelkoning zo goed mogelijk beschermen. De eerste simultaantelling staat eind mei gepland en het is best spannend of het weer daarvoor nog omslaat waardoor er massaal gemaaid gaat worden.

Simultaantellingen
De eerste landelijke simultaantelling is in het weekend van 31 mei/1 juni. De tweede staat voor 21 en 22 juni in de boeken. In heel Nederland worden op deze dagen extra bezoeken gebracht aan veelal vaste telgebieden.

Waarnemingen
Om niet alleen een goed beeld te krijgen, maar vooral de nodige actie te kunnen ondernemen ter bescherming verzoeken we iedereen om meldingen door te geven. Dit kan via www.kwartelkoning.nl of middels een mail aan de WAD.

Bij melding ALLEEN via www.waarneming.nl het DRINGENDE VERZOEK om de locatie ZO EXACT MOGELIJK via de muis aan te geven. Dit om het juiste gebied te selecteren, zodat wij kunnen kijken of beschermende maatregelen nodig zijn.

Bescherming en beheer
In verband met onderhoud en beheer van terreinen is het van belang om zo snel mogelijk contact te leggen met de terreineigenaar om uitmaaien e.d. te voorkomen. Indien nodig kun je met ons ook contact opnemen voor overleg of advies.

Met een goede samenwerking kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van deze kwetsbare soorten.

Geef een reactie