Roeken rond Coevorden en Schoonebeek

roekVogelaars van Natuur- en Milieuvereniging ‘Het Stroomdal’ hebben ook dit jaar weer de roekennesten rond Coevorden en Schoonebeek geteld.

Conclusie van de telling is dat het aantal Roeken rond Coevorden is gestegen. Waren het er in 2009 in totaal 2505 nesten nu bleef de teller steken op 2624 stuks. Ook blijkt hier de grootste roekenkolonie van Nederland te zitten. Er werden maar liefst 955 nesten op een klein oppervlak geteld. Daarentegen daalde het aantal nesten rond Schoonebeek licht (in totaal rond 500).

Jarenlang gold de kolonie in Koelveen als de grootste in de omgeving van Schoonebeek. Nadat vorig jaar al een sterke afname was geconstateerd (van 181 naar 76 nesten), blijkt dat de kolonie nu helemaal is verdwenen.

Geef een reactie