Resultaten onderzoek Tapuit in 2005

TapuitIn 2005 riep SOVON de Tapuit uit als soort van het jaar. Belangrijkste reden daarvoor was de sterke landelijke afname van deze soort. In het kader van het jaar van de Tapuit is niet alleen de actuele verspreiding in beeld gebracht maar is ook gekeken naar habitatgebruik en broedsucces. De resultaten van dit onderzoek zijn samengebracht in het rapport: Jaar van de Tapuit 2005.

Enkele belangrijke conclusies:
– afname gaat door (totaal landelijk 223 territoria, waarvan 43 in Drenthe)
– oorzaken afname zeer divers en complex
– belangrijk knelpunt is waarschijnlijk voedselafname
– informatie verbetering broedsucces minimaal
– gerichte beheersmaatregelen verlangt meer onderzoek

Geef een reactie