Januaritelling

inleiding

De januaritelling heeft in 2005 een nieuwe opzet gekregen. Door middel van punttellingen, telling van proefvlakjes en integrale inventarisatie van atlasblokken hopen we de tekortkomingen van andere tellingen te kunnen ondervangen en meer grip te krijgen op verspreiding, habitatvoorkeur en aantalsverandering van wintervogels in Drenthe.

 

omschrijving

Er zijn drie doelstellingen voor de januaritelling van vogels in Drenthe:

  1. het vastleggen van de aantalveranderingen
  2. het vastleggen van habitatvoorkeur
  3. het monitoren van veranderingen in verspreiding

 

onderzoeksperiode

De januaritelling vindt jaarlijks plaats en beslaat telkens de hele maand januari. De gegevens van 3 jaar zullen samengevoegd worden. Dat houdt dus in dat de eerste onderzoeksperiode loopt van 2005 t/m 2007.

 

werkwijze

Het onderzoek beslaat 3 onderdelen:

  • Punttellingen (verplicht), gericht op aantalontwikkeling in verschillende habitats.
  • Proefvlaktellingen (facultatief), gericht op berekenen van dichtheden van soorten.
  • Uitkammen van een (kwart)atlasblok (facultatief), gericht op meer inzicht krijgen op voorkomen van schaarse niet-broedvogels.

 

meer informatie

Een uitgebreide handleiding is als download beschikbaar. Voor nadere informatie of deelname kun je contact opnemen met Remco Drewes, de coördinator van dit project.