Ganzen- en Zwanentelling

Inleiding

In de provincie Drenthe zijn ongeveer 20 mensen actief met de ganzen- en zwanentellingen. Deze tellingen worden landelijk gecoordineerd door SOVON Vogelonderzoek Nederland en worden daarbij regionaal ondersteund door regiocoördinatoren. In Drenthe is dat de WAD.

Vanaf de winter 1997/98 worden de belangrijkste pleisterplaatsen in Drenthe structureel geteld.

 

Omschrijving

De ganzen- en zwanentelling bestaat elk seizoen uit een zevental maandelijkse tellingen in de periode september tot en met maart. Tijdens deze tellingen (die in vaste telweekenden plaatshebben) worden alle pleisterende ganzen en zwanen geteld en ingetekend op kaart.

 

Dankzij de enthousiaste inzet van ons tellerslegioen beschikt de WAD inmiddels over een schat aan informatie over de aantallen en verspreiding van ganzen en zwanen in Drenthe. Bijna 9000 waarnemingen zijn ondertussen aan het papier en de computer toevertrouwd.
Hoewel Drenthe niet de meest ganzen- en zwanenrijke provincie is kunnen sommige soorten in aanzienlijke aantallen voorkomen.

 

Interesse?

Heb je zin deel te nemen aan de ganzen- en zwanentellingen of wil je losse waarnemingen van pleisterende ganzen en/of zwanen doorgeven? Neem dan contact op met Hans Ruiter, de coördinator van dit project.

coördinator: Jaap Ruiter

Gebruik onderstaand formulier om direct contact op te nemen.

gerelateerde nieuwsberichten