Bijzondere Soorten Project (niet-broedvogel)

inleiding

Dit project is opgezet om zoveel mogelijk waarnemingen van schaarse en niet-broedvogels te verzamelen. Hierdoor hopen we een goed beeld te krijgen van verspreiding en aantallen en de verandering daarin.

Dit is een landelijk project, waarvan de WAD voor de provincie Drenthe de organisatie heeft.

 

Naast de landelijke soortenlijst hanteert de WAD voor dit project ook een eigen Drentse lijst met soorten die voor onze provincie aanvullende informatie opleveren.

 

omschrijving

Via bovenstaande link is het volledige soortenoverzicht te downloaden. Dit overzicht bevat zowel de SOVON-lijst als de WAD-lijst.
Van alle waarnemingen is minimaal aan gegevens nodig:

  • Soortnaam
  • Waarnemingsdatumdatum
  • Plaats van waarneming (kilometerhok)
  • Aantal

 

Tevens kunnen als bijzonderheden vermeld worden:

  • Pleisterend of overvliegend (evt. vliegrichting)
  • Tijd
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Wat verder interessant/belangrijk is

 

Voor de soorten met een sterretje (*) is een aanvullende beschrijving noodzakelijk in verband met determinatieproblemen.
Alle waarnemingen van de landelijke lijst worden doorgegeven aan SOVON. Daarnaast worden waarnemingen van beide lijsten in ons eigen archief vastgelegd.
Waarnemingen kunnen op verschillende manieren doorgegeven worden.

coördinator: Eelke Schoppers

Gebruik onderstaand formulier om direct contact op te nemen.

gerelateerde nieuwsberichten

  • Posts not found

 

gerelateerde downloads

 

gerelateerde Drentse Vogels