uitgaven

De Werkgroep Avifauna Drenthe heeft een aantal boeken gepubliceerd over de vogelbevolking in de provincie Drenthe. Deze boeken zijn tegen een gereduceerd bedrag nog beperkt verkrijgbaar. Het boek ‘Vogels van Drenthe’ is alleen voor nieuwe donateurs nog beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep.

Broedvogels van Drenthe

broedvogels drenthe
Eindredactie: Henk van den Brink, Arend van Dijk, Ben van Os en Peter Venema

1996, 488 blz. gebonden
137 kleurillustraties (88 verspreidingskaarten en 49 foto’s)
251 grafieken / 44 pentekeningen

ISBN 90 232 3181 3

Drenthe heeft een bijzondere vogelbevolking. Op minder dan een tiende van het Nederlandse grondgebied broedt driekwart van de Nederlandse Paapjes., meer dan de helft van de Grauwe Klauwieren en een derde van alle Wulpen. Dat heeft te maken met de kenmerken van het Drentse landschap: het landelijke karakter, de heidevelden en hoogvenen, de afwisseling van bosrijke streken en open gebieden.

Dit boek beschrijft de samenstelling van de Drentse broedvogelbevolking en maakt duidelijk hoe deze samenhangt met het landschap en wat de veranderingen zijn in de Drentse vogelbevolking. Daarnaast bevat dit boek een overzicht waarin van iedere broedvogelsoort aantallen, verspreiding en biotopen besproken wordt.   

Prijs: € 10,- (broedvogels èn wintervogels samen: € 15,-)

Wintervogels van Drenthe

wintervogels drenthe


Eindredactie: Peter Venema

2001, 300 blz. gebonden
inclusief wandelboekje met 8 vogelkijktochten en 3 sheets

ISBN 90 232 3668 8

Welke vogelsoorten overwinteren in Drenthe? In welke aantallen en hoe is de verspreiding?  In dit boek is het resultaat te vinden van 5 jaar winteronderzoek in de periode 1995-1999. Als onze zwaluwen in de herfst wegtrekken naar Afrika arriveren in Drenthe de eerste ganzen en zwanen. Het uitgevoerde onderzoek toont aan dat de winterbevolking geen enkel jaar dezelfde is, zowel wat aanwezige soorten als aantallen betreft.  

Dit boek beschrijft de samenstelling en verspreiding van de Drentse vogelbevolking in de winter. Na een algemene beschrijving van de onderzoeksmethode, weersomstandigheden en biotopen worden alle waargenomen soorten besproken. Van 125 soorten zijn verspreidingskaarten opgenomen. 

Prijs: € 10,- (broedvogels èn wintervogels samen: € 15,-)

Vogels van Drenthe

vogels van drenthe
Eindredactie: A.J. van Dijk, J.H. Hilbrands, B.L.J. van Os en F. Smit

1982, 368 blz. gebonden / geïllustreerd

ISBN 90 232 1846 9

Lange tijd was Drenthe een witte plek op de kaart wat kennis van de vogelbevolking betreft. Intensief onderzoek in de periode vanaf ongeveer 1970 heeft daar verandering in gebracht. De daartoe speciaal opgerichte Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe organiseerde tellingen van winter- en trekvogels en verzamelde alle bekend zijnde informatie bij allerlei instanties en zo’n 800 vogelwaarnemers.

Dit boek omvat grotendeels een overzicht van alle in Drenthe waargenomen vogelsoorten. Per soort wordt de verspreiding in Drenthe beschreven, alsmede de aantallen op basis van het onderzoek en vanuit het verleden. Van veel soorten zijn verspreidingskaarten opgenomen. Bij veel soorten zijn bij de beschrijvingen fraaie tekeningen opgenomen. Naast zo’n 100 tekeningen bevat dit boek 25 landschapsfoto’s, ruim 200 kaarten, talrijke grafieken, diagrammen en tabellen.  

Alleen nog verkrijgbaar voor nieuwe donateurs of bij overmaken donatie voor 5 jaar in één keer.