donateur worden

Ieder die de WAD wil steunen kan dit in de eerste plaats doen als medewerker bij een onderzoeksproject. Daarnaast kan iedereen donateur worden voor € 15,- per jaar.
Organisaties betalen € 30,- per jaar.

Donateurs ontvangen automatisch het nieuwste nummer van ‘Drentse Vogels’.

 

aanmelden als donateur

U kunt zich als donateur aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op iban NL77-INGB-0003-8702-92 t.n.v. Werkgroep Avifauna Drenthe o.v.v. ‘nieuwe donateur’. Graag gehele naam vermelden! (de afkorting wordt niet herkend).

 

meer informatie?

Wie eerst meer informatie wil over de WAD kan bij de secretaris het huishoudelijk reglement van de WAD aanvragen. Hierin is informatie over het donateurschap opgenomen. Nieuwe donateurs verzoeken we bij betaling ook hun adresgegevens te vermelden.

Donateurs ontvangen automatisch het nieuwste nummer van ‘Drentse Vogels’.