Nieuwsflits Vogelatlas (febr. 2015)

Logo VogelatlasIn februari 2015 is er weer een nieuwsbrief verschenen met de laatste nieuwtjes en ontwikkeling rond het project Vogelatlas. Nu het laatste jaar is ingegaan tijd om de balans op te maken v.w.b. het veldonderzoek. De wintervogeltelling verloopt voorspoedig. Op enkele kleine delen na is de hele provincie nu onderzocht. Wel is er nog behoefte aan specifieke en aanvullende informatie over aantal soorten en aanwezigheid in verschillende blokken. Voor de broedvogeltelling zijn er nog een aantal vacante gebieden. Belangstelling? Neem contact op met een van de coördinatoren. Zie voor informatie en contactpersonen de Nieuwsflits Vogelatlas (februari 2015).

In de Nieuwsflits Vogelatlas (februari 2015) presenteren de coördinatoren enige resultaten en vragen zij aandacht voor het telwerk in het laatste jaar. Hiervoor zijn nog tellers nodig om de witte vlekken in onze provincie ook geteld te krijgen.

Logo SovonOok meedoen? Er zijn nog een aantal atlasblokken vacant in Drenthe. Voor een overzicht zie de nieuwsbrief. Aanmelden? Neem contact op met een van de coördinatoren of stuur een mail naar de WAD.

Namens Atlas DC’s Drenthe,
Bert Dijkstra, Arend van Dijk en Henk Jan Ottens

Voor een uitgebreid verslag, resultaten en andere informatie: Invalid download ID.

Geef een reactie