Nieuwsbrief november 2012

wad_nieuwsbriefDe nieuwbrief van november 2012 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu.
De inhoud van dit nummer:

  • Van de bestuurstafel: werkplan 2012;
  • Drentse Vogel van het Jaar 2013: Boomleeuwerik;
  • Vogelatlas onderzoek ook in de provincie Drenthe in de startblokken;
  • Ganzen- en Zwanentelling seizoen 2012/2013;
  • Klauwieren in Drenthe;
  • Klapeksters in de winter van 2011/2012;
  • Januaritelling 2013;
  • Fenologie 2012.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 maart 2013 bij de redactie binnen te zijn.

 

download nieuwsbrief  kopij verzenden

Geef een reactie