Nieuwsbrief maart 2010

WAD logo WulpDe nieuwbrief van maart 2010 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu.
De inhoud van dit nummer:
– Scharrelaar – Democratie;
– Witte Reigers in Drenthe;
– Januaritelling 2010;
– Grote groep Nijlganzen;
– 2010 Jaar van de Bruine Kiekendief;
– MUS begint het vierde jaar;
– Midwinter (watervogel)telling 2010: eerste resultaten;
– Beleef de lente;
– Automatisch territoria clusteren (BMP);
– Donatie;
– Even voorstellen: nieuwe SOVON-coördinator;
– Gevraagd broedvogeltellers BMP;
– Reacties oproep WAD-bestuur.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2010 bij de redactie binnen te zijn. Kopij kan verzonden worden aan info@avifaunadrenthe.nl.

Geef een reactie