Nieuwsbrief maart 2007

WAD logo WulpDe eerste nieuwsbrief van 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud:
– Een overzicht van activiteiten i.v.m. 30-jaar WAD
– Midwinter Watervogeltelling 2007: eerste impressie
– SOVON-Nieuws: Jaar van de Nachtzwaluw
– Drentse Vogel van het Jaar 2005: Boomklever topper!!
– Drentse Vogel van het Jaar 2007: Vogels in de Jeneverbes
– Hulp gezocht bij inventariseren Bonte Vliegenvangers

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2007 bij de redactie binnen te zijn.
Voor verzending kunt u gebruik maken van het mailadres, genoemd in de WAD-Nieuwsbrief.

Geef een reactie