Nieuwsbrief Erfvogels

Het gaat helaas niet goed met de vogels in het landelijk gebied. Dat geldt ook voor veel erfvogels, soorten zoals boerenzwaluw, steenuil, kerkuil en torenvalk. Door kleine aanpassingen in inrichting en beheer kan veel voor deze aantrekkelijke vogels worden gedaan. Vogelbescherming laat zien hoe: samen met vier landelijke soortbeschermingsorganisaties en Landschapsbeheer Nederland wordt daarom de nieuwsbrief ‘Erfvogels in beeld’ uitgebracht. Hij is gemaakt voor de bewoners van het landelijk gebied. Vrijwilligers van de soortbeschermingswerkgroepen en de medewerkers van Landschapsbeheer gaan de nieuwsbrief verspreiden onder erfbewoners in hun regio.
Wilt u meer weten over de bescherming van erfvogels ga naar de site van Vogelbescherming.

 

Geef een reactie