Nieuwsbrief december 2009

WAD logo WulpDe nieuwsbrief van december 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu.
De inhoud van dit nummer:

– Scharrelaar – Big Brother;
– Gekuifde vogels in de winter;
– Drentse Vogel van het Jaar 2010 de Ransuil;
– Hoeveel IJsvogels broeden er in Drenthe?;
– Landelijke Klapekstertelling 2009/2010;
– Midwinter (water)vogeltelling;
– BMP-E De Drentse variant;
– 2010: Het jaar van de Bruine Kiekendief;
– Online stippenkaarten maken van BMP- en LSB-gebieden;
– Kopij Drentse Vogels 25;
– Fenologie 2009: een update.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 februari 2010 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik maken van het mailadres, genoemd in de WAD-Nieuwsbrief.

Geef een reactie