Nieuwe broedvogel: goed begin, triest eind

Het zal je maar gebeuren; inventariseer je al jaren hetzelfde gebied bij jou in de buurt op broedvogels, ontdek je een nieuwe broedvogel voor Nederland. Dit overkwam nota bene de broedvogelcoördinator van SOVON, Arend van Dijk. Tijdens een inventarisatieronde in april zag hij een baltsend paar wilde zwanen, maar hij schreef dat toe aan de voorjaarskriebels van deze normaal in Noord-Europa broedende vogel. Toen hij echter in mei weer op dezelfde plek kwam zag hij een wilde zwaan op een nest zitten. Omdat hij meteen besefte dat dit een nieuwe broedvogel voor Nederland betekende en dus heel bijzonder was, besloot hij in overleg met Staatsbosbeheer, die het terrein beheert, het broedgeval stil te houden. Slechts in zeer beperkte kring werd het bekend gemaakt. De gebeurtenis is wel met foto’s gedocumenteerd. Eind mei kwamen vier jongen uit die helaas in de loop van juni allemaal, door onbekende oorzaak, verdwenen. Heel triest, maar wie weet heeft het paar volgend jaar meer geluk.

Geef een reactie