Nachtzwaluwtelling 2007

In 2007 heeft SOVON een landelijk onderzoek georganiseerd naar het voorkomen van de Nachtzwaluw in Nederland. Ook Drentse tellers hebben daar aam meegedaan. Het rapport van deze telling is ondertussen gereed en hier te downloaden.

Nachtzwaluw1Nachtzwaluw (tekening: Bert Dijkstra)

Voor de provincie Drenthe wordt het aantal territoria van de Nachtzwaluw geschat op 126-130. Deze komen vooral voor in de boswachterijen in het centrale deel, zoals 27 territoria in en nabij boswachterij Appelscha, 11 op en nabij het Dwingelderveld, 13 op het Gasseler en Drouwenerveld. Het belangrijkste gebied in Drenthe is echter het Bargerveen waar 23 territoria zijn vastgesteld.
Gezien het kleine aantal bijgeschatte territoria is Drenthe zeer volledig onderzocht. Namens SOVON heel erg bedankt voor jullie bijdrage!

Geef een reactie