Nacht van Ral en Roerdomp

Porseleinhoen (foto: Hans Gebuis)

Porseleinhoen (foto: Hans Gebuis)

In 2015 heeft Sovon geen speciale soort als jaarsoort gekozen. En daarom kan er dit jaar een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: Aandacht voor Porseleinhoen en Roerdomp in N2000-gebieden. En omdat dit gemakkelijk te herkennen soorten zijn, is dit voor een brede groep van vogelaars een leuke uitdaging.

Twee tellingen
In 2015 wordt er tijdens twee periodes geteld tijdens de actie Nacht van de Rallen:

  • 17 april – 26 april (voorkeurtelling 1e weekend) – zon onder om 20:40 u
  • 29 mei – 7 juni (voorkeurtelling 1e weekend) – zon onder om 21.50 u

Opmerking: Recent onderzoek in Nederlandse moerasgebieden wijst uit dat tussen half april en eind april de roepactiviteit van Porseleinhoentjes groot is**. Mogelijk valt deze periode voor een eerste nachtbezoek vroeger dan je zou verwachten.

Meer weten?
Op de projectpagina van Sovon vind je alle informatie over de aanpak, de beste periodes en hoe je een gebied kan claimen.
Mocht er in je omgeving geen telgebied te claimen zijn, dan kan je een gebied aanmelden via Joost van Bruggen (Joost.vanbruggen@sovon.nl).

 

*De eerste datumgrens van Porseleinhoen zal in 2016 herzien worden.

**Dit betreft onderzoek van Ron van der Hut (Altenburg&Wymega) en ervaringen van Nico Beemster in de  Oostvaardersplassen. De eerste datumgrens van Porseleinhoen zal in 2016 herzien worden.

Geef een reactie