Nacht van de Rallen en Roerdomp 2016

Porseleinhoen_Hans GebuisNa het succes in 2015 gaan we het in kaart brengen van rallen en Roerdompen in geschikte moerasgebieden in 2016 voortzetten! De nadruk komt ook nu weer te liggen op een aantal  specifieke Natura 2000-gebieden.

Omdat het hierbij gaat om relatief gemakkelijk te herkennen soorten waar de meeste vogelaars enthousiast van worden, hopen we ook dit jaar op een enthousiaste deelname aan de Nacht van de Rallen.

Twee tellingen

Ook in 2016 proberen we om deze soorten nadrukkelijker op de kaart te zetten. De Nacht van de Rallen 2016 vindt plaats in twee perioden:

  • vrijdag 22 april – zondag 1 mei, met weekend 23-24 april als voorkeur
  • vrijdag 27 mei – zondag 5 juni, met weekend 28-29 mei als voorkeur

Daarbij willen we je met name wijzen op de eerste telperiode; onderzoek in Nederlandse moerasgebieden (Ron van der Hut, Nico Beemster) wijst uit dat de roepactiviteit van Porseleinhoentjes in de tweede helft van april groot is. Mogelijk valt deze periode voor een eerste nachtbezoek vroeger dan je zou verwachten. De datumgrens bij de interpretatie van veldwaarnemingen wordt dit jaar vermoedelijk herzien op grond van deze ervaringen.

Meer informatie

Op de projectpagina vind je alle informatie over de aanpak, de beste telperiode en hoe je een gebied kan claimen. Mocht er in je omgeving geen telgebied te claimen zijn, dan kun je zelf een gebied aanmaken door de omgrenzing in te tekenen; dit kan via dezelfde claim-pagina. Of neem contact op met de coördinator Joost van Bruggen en mail een gebiedsbeschrijving. Iedereen kan in principe dus overal meedoen, maar onze focus gaat wel uit naar de telgebieden op de rallen-pagina.

We hopen dat er weer veel mensen meedoen om een beter beeld te krijgen van de aantallen Porseleinhoentjes en Roerdompen in ons land! Hopelijk wordt het een goed jaar!

Geef een reactie