Midwintertelling 2015

WAD_logoOver ruim een maand wordt als onderdeel van de landelijke midwintertelling van SOVON een groot aantal watervogelgebieden in de provincie Drenthe geteld. Deze gaat plaatsvinden op zaterdag 17 januari 2015, met uitwijkmogelijkheden naar de vrijdag ervoor en de zon- en maandag erna.

In de week voor de telling ontvangen alle vaste tellers een mail met nadere informatie over de telling, vergelijkbaar met voorgaande jaren. De waarnemers die altijd de gegevens op telformulieren aanleveren kunnen dat komend jaar gewoon blijven doen. Zij krijgen het materiaal per post thuisgestuurd.

Bij deze wil ik jullie tevens vragen om binnenkort eens in te loggen op de website van SOVON (voorzover je dat al niet met enige regelmaat doet) en te kijken of de gegevens zoals deze bekend zijn nog kloppen. Wijzigingen met betrekking tot je persoonlijke gegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) of wijzigingen met betrekking tot de telgebieden waarvoor je staat geregistreerd zijn vrij eenvoudig zelf aan te passen.

Uiteraard hoop ik dat ik voor de komende midwintertelling weer kan rekenen op jullie inzet voor dezelfde telgebieden als voorgaande jaren. Mocht je onverhoopt toch besluiten om telgebieden af te stoten dan zou ik dat graag in een vroeg stadium willen weten, zodat er nog naar een vervangende teller gezocht kan worden. Aanmelding voor extra telgebieden kan in overleg worden geregeld. Helaas werkt het claimen van telgebieden via de website van SOVON nog niet optimaal.

Voor aanmelding en alle vragen en opmerkingen over de midwintertelling kun je contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Harold Steendam
Regiocoördinator Midwintertelling Drenthe

Kerspel 10
9468 GK Annen
telefoon: 0592-273845

Geef een reactie