Laatste ronde Vogelatlas

Hoewel voor een aantal soorten het broedseizoen al is begonnen, komen langzamerhand de zomergasten weer terug om voor hun nageslacht te zorgen. Het broedseizoen van Logo Vogelatlas2015 is tegelijk de afronding van het 3-jarig project om Nederland te onderzoeken op winter- en broedvogels.

De inventarisaties voor deze laatste broedperiode zijn van:

1 april t/m 15 mei
16 mei t/m 30 juni

Er zijn nog een aantal atlasblokken die nog niet geclaimd zijn. Deze liggen allemaal in de omgeving van Emmen. Mocht je belangstelling hebben, ga dan naar vogelatlas.nl en meld je aan voor een van deze blokken.

Geef een reactie