Kwartelkoning -simultaantellingen 2018

Op zoek naar de geheimzinnige Kwartelkoning

Dit jaar zijn er weer twee simultaantellingen voor deze nachtbraker. Dit jaar zijn deze tellingen vastgesteld voor de weekenden van 1 en 2 juni en van 22 en 23 juni. Landelijk gaan er zo’n 150 waarnemers op pad om het karakteristieke crex-crex-geluid vast te stellen. Dat wordt vooral gedaan in de uiterwaarden langs de rivieren, de beekdalen in Drenthe, Friesland en Groningen en in het Oldambt.
Naast het vaststellen van het landelijke aantal is deze telling ook belangrijk voor de bescherming van de Kwartelkoning.

Doorgeven waarnemingen

Belangrijk is om een waarneming snel door te geven zodat er tijd is om er voor te zorgen dat uitmaaien word voorkomen. Dat geldt in elk geval voor elke eerste waarneming! Je waarneming kun je hier melden. Vervolgwaarneming kun je ook daar invoeren maar mag ook op waarneming.nl. Belangrijk is om de (nachtelijke) roepplek exact door te geven zodat duidelijk is waar de vogel zit.

Naast de simultaantellingen zijn ook aanvullende bezoeken en waarnemingen bijzonder welkom. Het begin van dit nieuwe seizoen is hoopgevend want eind april werd al de eerste vogel gemeld bij Wageningen. In Drenthe is de eerste Kwartelkoning op 12 mei in de Onlanden gehoord.

Wil je meer weten over de Kwartelkoning? Klik hier.

Geef een reactie