Kwartelkoning laat dit jaar

kwartelkoningDe eerste Kwartelkoningen hebben zich ondertussen gemeld, maar het seizoen komt aarzelend op gang. Slechts enkele waarnemingen tot half mei en dat is weinig vergeleken met de afgelopen jaren. Doorgaans is er in de tweede helft van mei een duidelijke toename. Een actueel overzicht is te vinden op de waarnemingenkaart.

Dit jaar worden de simultaantellingen gehouden op 2 en 3 juni en 23 en 24 juni (vrijdag-zaterdag). Alle waarnemingen kunnen ingevoerd worden door hier te klikken. Graag ook de 0-waarnemingen doorgeven! Bij de invoer wordt ook gevraagd om achtergrondinformatie, zoals exacte locatie en of bescherming nodig is.

Advies is om geen geluid af te spelen tijdens de simultaantellingen. Dit kan andere tellers die ook op pad zijn wellicht op het verkeerde been zetten. Vervolgwaarnemingen van dezelfde vogel kunnen doorgegeven worden via  waarneming.nl.

Wil je meer weten over de Kwartelkoning? Klik hier.

Geef een reactie