Kwartelkoning: dramatische aantallen in 2017

kwartelkoningDramatische lage aantallen Kwartelkoning

Het aantal waargenomen Kwartelkoningen ligt in 2017 tot nu toe op een dieptepunt. Meer dan 80% van het aantal waarnemingen komt uit Groningen en Drenthe. Het rivierengebied – van oudsher toch echt een bolwerk van de Kwartelkoning – telt nog geen handvol met waarnemingen.

Oorzaak? Het komt niet verder dan giswerk. Droge start van het voorjaar? Nattigheid in de periode daarna? Overheersende windrichting? Er is geen touw aan vast te knopen.

Al met al levert dit een laagterecord op van 32 vastgestelde territoria. Sinds 1980 was het aantal niet zo laag.

In Drenthe zijn roepende mannetjes gehoord in:

Drentsche Aa: 7 waarnemingen
(Vledders, Westerlanden, Gasterensche Diep)
Eexterveld: 1 waarneming
Tempel- en Eenerstukken: 1 waarneming
Exloosche landen, Uilenbroeken: 1 waarneming
Elperstroom: 1 waarneming

Al met al nog een karig lijstje vergeleken met eerdere jaren.

 

Geef een reactie