Klapekstertelling: oproep

KlapeksterNet als voorgaande jaren willen we ook komende winter weer een overzicht van overwinterende Klapeksters in Drenthe maken. De traditie van twee simultaantellingen in december en januari willen we dit jaar voortzetten. Noteer de twee tellingen alvast in je agenda:

  • 17/18 december 2011
  • 14/15 januari 2012

Het team van waarneming.nl is van ons voornemen op de hoogte gesteld en wil de telling ook dit jaar weer landelijk onder de aandacht brengen van hun tellersbestand.

Voor de tellingen zijn we op zoek naar mensen die een gebied of meerdere gebieden willen onderzoeken op de eventuele aanwezigheid van Klapeksters. Potentieel geschikte overwinteringsplekken zijn heidevelden, extensieve graslanden, beekdalen en jonge boomaanplant. In de WAD-nieuwbrief die binnenkort uitkomt is een lijst met gebieden opgenomen waar de Klapekster in de winter van 2010/2011 is waargenomen. Weet je zo’n terreintje bij je in de buurt en vindt je het leuk die te tellen, geef je je dan op via onderstaande contactpersonen. We proberen zoveel mogelijk geschikte gebieden aan de man/vrouw te brengen, maar we kunnen het niet geheel uitsluiten dat een gebied door meerdere personen wordt geteld.

Buiten de genoemde teldata zijn waarnemingen van Klapeksters ook nog zeer welkom. We zien graag de waarnemingen inclusief datum/periode, plaatsaanduiding met kilometerhok (of nauwkeuriger), aantal en biotoop tegemoet.

Hans Olk, Doevenkamp 32, 9401 MD Assen, e-mail jc.olk@home.nl
Harold Steendam, Ronkelskamp 21, 9468 EM Annen, e-mail harold_steendam@hotmail.com

Geef een reactie