Klapekstertelling 2017/2018

Weinig vogels die zo tot de verbeelding spreken als de klauwieren. Wanneer het kouder wordt maakt de Grauwe Klauwier plaats voor de Klapekster. Inmiddels zijn de eerste Klapeksters al waargenomen. Het is een schaarse overwinteraar in ons land en wordt vooral op heidevelden maar ook steeds meer op ruderale terreinen waargenomen.

Waarneming.nl organiseert elke winter de integrale Klapekstertelling. Iedereen kan aan deze telling meedoen. De klapekster is gemakkelijk te herkennen en de telling kost slechts een beperkte hoeveelheid tijd. In ons land overwinteren klapeksters uit het noorden van Europa. Net als andere klauwieren spietsen ze prooien aan stekels en aan prikkeldraad, om op deze wijze een voorraad aan te leggen.

Door deze telling jaarlijks te houden kunnen we fluctuaties in de stand ontdekken. Zo was seizoen 2011/2012 een uitzonderlijk goed jaar (verslag). Of lees het uitgebreide verslag van Limosa – hier. Om er zeker van te zijn dat we niet met doortrekkers te maken hebben wordt de telling twee keer per winter uitgevoerd. De duur van de telling hangt af van de grootte van het gebied, alle geschikte delen van een geclaimd gebied moeten namelijk worden bezocht.

De tellingen in de winter 2017/2018 zijn:
• 15 t/m 17 december 2017
• 16 t/m 18 februari 2018

Hoe claim je een gebied? – Je moet hiervoor wel zijn ingelogd.
Klik op de volgende link. Druk op de achter de te claimen gebiedsnaam. Toch spijt van je claim, druk dan op om je claim te verwijderen.
Meer informatie? Ga naar het forum op www.waarneming.nl.

Geef een reactie