Klapeksters winter 2015/2016

De tweede Klapekstertelling is achter de rug. Tijd om eens de balans op te maken.

klapekster5In geheel Nederland zijn er totaal 447 Klapeksters geteld deze winter. Deze werden waargenomen in 377 verschillende gebieden. Het merendeel van de Klapeksters werd gezien op de zandgronden en hoogvenen in de oostelijke en zuidelijke delen van het land. Gelderland is de absolute koploper wat betreft het aantal Klapeksterwaarnemingen. Daar werden op basis van de telweekenden meer dan 600 waarnemingen ingevoerd. Noord-Brabant staat met bijna 450 waarnemingen op een goede tweede plaats. Hoeveel winterterritoria al deze waarnemingen uiteindelijk opleveren is nog onbekend.

Klapekster 2015-2016In Drenthe werden er in totaal 85 gebieden onderzocht, waarbij 47 Klapeksters zijn geteld. In het telweekend van december zijn de mees-te gebieden onderzocht (54), waarbij in 24 gebieden geen Klap-ekster werd waar-genomen. In februari bleef het aantal onder-zochte gebieden steken op 31 met 14 maal een 0-waarneming.

Benieuwd wat eerdere Klapekstertellingen opleverden? Dat staat in dit artikel dat vorig jaar verscheen in het tijdschrift Limosa.

Geef een reactie