Klapeksters tellen

KlapeksterNet als voorgaande jaren willen we ook komende winter weer een overzicht van overwinterende Klapeksters in Drenthe maken.

De traditie van twee simultaantellingen in december en januari willen we dit jaar voortzetten. Noteer de twee tellingen alvast in je agenda:
22/23 december 2012
26/27 januari 2013

Voor de tellingen zijn we op zoek naar mensen die een gebied of meerdere gebieden willen onderzoeken op de eventuele aanwezigheid van Klapeksters. Potentieel geschikte overwinteringsplekken zijn heidevelden, extensieve graslanden, beekdalen en jonge boomaanplant. Wil je ook een gebied tellen, claim dan een terrein via www.waarneming.nl of neem contact op met Hans Olk of Harold Steendam.

Buiten de genoemde teldata zijn waarnemingen van Klapeksters ook nog zeer welkom. We zien graag de waarnemingen inclusief datum/periode, plaatsaanduiding met kilometerhok (of nauwkeuriger), aantal en biotoop tegemoet.

Hans Olk, Doevenkamp 32, 9401 MD Assen, e-mail jc.olk@home.nl
Harold Steendam, Ronkelskamp 21, 9468 EM Annen, e-mail harold_steendam@hotmail.com

Geef een reactie