Jaar van de Scholekster

ScholeksterDit jaar vragen SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de Scholekster, waar het – ongemerkt – al jaren slecht mee gaat. Door middel van verschillende deelprojecten proberen we beter inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding en broedbiologie van deze fraaie soort. En daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken!

Via www.jaarvandescholekster.nl maken we duidelijk op welke wijze u een bijdrage kunt leveren aan het onderzoek.

Om een gedetailleerde kaart te kunnen maken van de huidige verspreiding van de Scholekster proberen we informatie uit zoveel mogelijk gebieden te verzamelen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar mensen die één of meer kilometerhokken willen onderzoeken. Maar ook mensen die al een eigen telgebied hebben kunnen dit aan ons doorgeven. Behalve uit de bekende scholekstergebieden (kust en platteland) is ook informatie uit de stad zeer gewenst.

Daarnaast kunt u ook tijdens uw reguliere veldwerk, bijvoorbeeld voor BMP, MUS of weidevogelbescherming, dit seizoen extra aandacht besteden aan de Scholekster, bijvoorbeeld voor het bepalen van het broedsucces. Via de website is het daarom ook mogelijk om uw eigen gebieden in te tekenen en uw waarnemingen door te geven.

En ook het doorgeven van losse waarnemingen draagt bij aan het in kaart brengen van de verspreiding van de Scholekster en de problemen waar deze typisch Nederlandse soort tegenwoordig mee te kampen heeft.

Kortom, surf naar Jaarvandescholekster en claim je kilometerhokken! Of lees hoe je op een andere manier kunt helpen tijdens het jaar van de scholekster. En, last but not least, veel plezier in het veld!

Het Jaar-van-de-Scholeksterteam
Email: scholekster@sovon.nl

Geef een reactie