Koekoek: landelijke soort van het jaar 2017

Koekoek! Het geluid van de mannelijke Koekoek horen we steeds minder. Net zoals het “gebubbel” van het vrouwtje. De Koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel.
De hoogste dichtheden vinden we nog in open natuurgebieden: duinen, moerassen, heide en hoogvenen:

Verspreiding Koekoek SovonVeranderingskaart Koekoek Nederland SovonVerwachte aantal broedparen                           Overzicht afname (rood) en toename (blauw)
per kilometerblok (nieuwe vogelatlas)              vergeleken met broedvogelatlas 1998-2000

Oorzaken achteruitgang
We weten niet wat de oorzaak is van deze afname. Heeft het te maken met afname van waardvogels als graspieper en gele kwikstaart? Of zijn het de gevaren op de jaarlijkse trektocht naar het steeds verder ontboste Afrika? Heeft het warmere voorjaar invloed en komt de Koekoek te laat terug?
In het Jaar van de Koekoek willen we alle beschikbare data uit verschillende meetnetten op een rij zetten en grondig analyseren. De resultaten moeten tot duidelijke aanknopings-punten leiden voor verder onderzoek en/of beschermingsmaatregelen.
Wil je meer weten of de hoogte blijven van de activiteiten rond het Jaar van de Koekoek ga dan naar de webpagina Jaar van de Koekoek. Daar kun je je ook aanmelden voor de speciale nieuwsbrief. 

VogelbeschermingLogo Sovon

Geef een reactie