Herinrichting Dwingelderveld doet vogels goed!

Medio 2014 waren de ingrijpende werkzaamheden in het Dwingelderveld afgerond. Grote vraag was hoe de vogels op deze herinrichting zouden reageren.

Een nat voorjaar gevoegd bij de veranderingen in het landschap zou voor de watervogels een topjaar moeten opleveren. En dat blijkt ook het geval te zijn. Kortgeleden rondde Joop Kleine samen met zijn vaste ploeg aan tellers de rapportage over 2014 af. Het verslag doorbladerend valt opnieuw op hoe ongelooflijk veel werk is verzet. Vele overzichten en tabellen en uiteraard verspreidingskaarten maken dat je blijft bladeren en zoeken naaRoodhalsfuut (Jan Veldman)r informatie over hoe al die soorten het doen die in het gebied voorkomen.

Roodhalsfuut (foto: Jan Veldman)
Vorig jaar was het voor de 33e (!!) keer dat het hele gebied werd geïnventariseerd door Joop en zijn medetellers. In totaal werden 19.495 broedvogelparen vastgesteld, verdeeld over 123 soorten, waarvan 34 op de Rode Lijst staan.

Een aantal bijzonderheden uit het jaar 2014:

 • Kraanvogel (dit jaar voor het eerst 2 jongen grootgebracht);
 • Roodhalsfuut (1 paar);
 • Roerdomp (1 territorium);
 • Zomertortel (9 territoria);
 • Ransuil (10 territoria);
 • Nachtzwaluw (33 territoria);
 • Draaihals (1 territorium);
 • Paapje (26 paar)
 • Tapuit (1 paar);
 • Wielewaal (53 paar)
 • Raaf (2 territoria).

Vooral de watervogels deden het bijzonder goed in 2014. De combinatie van vroeg voorjaar, grote regenval en de herinrichting leverde voor een aantal soorte spectaculaire aantallen op. Bijvoorbeeld:

 • 84 paar Dodaars;
 • 32 paar Geoorde Fuut;
 • 14 paar Krakeend;
 • 5 paar Zomertaling;
 • 26 paar Slobeend;
 • 38 territoria Waterral;
 • 4 territoria Porseleinhoen;
 • 33 paar Kleine Plevier;
 • 23 territoria Watersnip.

Uit:
Inventarisatie Fauna/Flora
Nationaal Park Dwingelderveld en omgeving 2014

Geef een reactie