Help je mee Patrijzen op de kaart te zetten?

Voor het komende broedseizoen zijn wij als Werkgroep Grauwe Kiekendief in samenwerking met de provincie Drenthe opzoek naar tellers die mee willen helpen om Patrijzen in kaart te brengen.

Transect-tellingen in de avonduren door afspelen patrijzengeluid

Meten is weten en met goede tellingen worden actuele gegevens verzameld over de aantallen en verspreiding van  de Patrijs. In 2011 is Werkgroep Grauwe Kiekendief gestart met het lokaliseren van Patrijzen in akkergebieden door tellingen in de avonduren. Door het afspelen van het patrijzengeluid wordt de respons  met een factor 3 tot 5 verhoogd ten opzichte van tel-methoden zoals het BMP of MAS. Om tot een completer beeld van het voorkomen van de Patrijs  in Drenthe  te kunnen komen zijn we opzoek naar vrijwilligers die niet te beroerd zijn om in de avonduren gebieden uit te kammen op de aanwezigheid van Patrijzen. Van maart tot half april zullen de tellingen in vaste gebieden plaats vinden.

Voor 2017 is de Werkgroep Grauwe Kiekendief opzoek naar enthousiaste en volhardende vrijwilligers die graag mee willen helpen om Patrijzen op de kaart te zetten.

Werkgroep Grauwe Kiekendief organiseert een informatieavond op dinsdag 21 februari om 20:00 in de Boerhoorn in Rolde.

 

Programma

-uitleg over het doel, methode en claimen van telgebieden.

Dinsdag 21 februari 2017  Rolde

Tijd:   Inloop vanaf 19:30 uur

start 20.00 uur, eind 21:30 uur

Waar:  Ontmoetingscentrum de Boerhoorn

Zuides 50 9451 KD Rolde

 

Voor meer informatie over de akkervogel-telling of om je aan te melden kun je contact opnemen met Henk Jan Ottens of Nieck Alderliesten:

henkjan.ottens@grauwekiekendief.nl
06 – 505 066 78 of

n.alderliesten@Drenthe.nl
06-849 863 95

Geef een reactie