Grauwe Klauwieren: zet de groei zich door in 2008?

Grauwe KlauwierIn 2007 werden er landelijk zo’n 275 paartjes Grauwe Klauwieren geteld. De gestage opmars van deze soort zette zich daarmee opnieuw voort. De eerste geluiden wijzen er op dat 2008 opnieuw een goed jaar is voor deze soort. En dan doet de vraag zich voor of de grens van 300 zal worden gepasseerd. En hoe dicht zal het aantal uitkomen bij de toppers uit de jaren zestig met zo’n 350 paartjes.

Drenthe is al jaren het bolwerk van deze soort. De afgelopen jaren kwam het aantal territoria uit boven de 100. Kerngebieden zijn het Bargerveen, het middengebied van de Drentse Aa en het Drents-Friese Wold. Niet alleen komen hier op de beste plekken ongekende dichtheden voor, ook is er sprake van uitwaaiering naar andere gebieden. De nieuwe generatie Grauwe Klauwieren passen niet meer in de bolwerken en worden gedwongen aan de randen daarvan te leven.

Prachtige filmbeelden van o.a. voederingen van nestjongen zijn te bekijken door hier te klikken.

Foto: Alex Hoving – Grauwe Klauwier (Klazienaveen)

Geef een reactie