Eerste resultaten broedvogels in jeneverbes

jeneverbes1 jeneverbes2 jeneverbes3 jeneverbes4In de winterperiode wordt er natuurlijk volop geteld, maar ook volop uitgewerkt. Daarom een eerste terugkoppeling van wat gegevens.

Een aantal BMP proefvlakken zijn inmiddels uitgewerkt, een aantal moeten nog binnenkomen. De resultaten zijn goed. Ruim tien terreinen zijn intensief onderzocht. Daarnaast zijn er veel losse waarnemingen binnengekomen.

OPROEP: Graag alle nog niet ingezonden waarnemingen z.s.m. insturen !!

Het lijkt erop dat in 2007 de Fitis de nummer één plaats vast zal houden. Ook Vink en Zanglijster scoren hoog. Leuk is dat ook de Tortelduif nog steeds in jeneverbessen broedt en dat ook soorten als Nachtzwaluw en Wilde eend zijn vastgesteld.
Er zal een artikel in Drentse Vogels verschijnen over de broedvogels in deze terreinen.

Op basis van de eerst binnengekomen formulieren heeft stagaire Bertjan Koster een aantal formulieren verwerkt. Deze gegevens heeft hij verwerkt in zijn stagerapport, dat in definitieve vorm straks ook op de website Jeneverbesgilde zal verschijnen. Inmiddels zijn meer formulieren b”innen gekomen, dus het is een voorlopige weergave.

Een aantal zaken zijn wellicht voor de hand liggend, maar worden toch mooi onderbouwd met waarnemingen. Zo gebruikt 84% van de zingende vogels de top van de struik als zangplaats. En slechts 2% zingt vanaf de grond. En 84 % gebruiken de struiken ook voor territoriumafbakening. Dat doen ze op verschillende manieren. vooral door zang, maar ook door balts en uitkijk. Uiteraard verschilt dat per soort.

Als er voldoende formulieren zijn ingevuld kunnen we dit ook mooi per soort gaan weergeven. Een Boompieper gebruikt de top als uitkijk en zangplaats en start en eindigt daar bovendien zijn baltsvlucht. Dat weet iedereen ook natuurlijk, maar weet U het ook van de Groenling?

De plaats van waarneming is gelijkelijk verdeeld over solitaire struiken, groepen struiken en struwelen. Ook daar kun je je iets bij voorstellen. Maar zit die Heggemus nu in de struwelen of in de solitaire struiken ? En hoe zit het eigenlijk met de Kneu ?

Allemaal vragen die we kunnen beantwoorden bij het verkrijgen van voldoende formulieren. Heeft U nog waarnemingen liggen, geef ze dus alsnog door. Het zal ons nog meer zicht geven op het gebruik van terreinen met jeneverbes en vogels. Iedere waarneming is welkom.

Jan Grotenhuis

Geef een reactie