Eerste resultaat Midwintertelling

Deze tellingen worden landelijk gecoördineerd door SOVON Vogelonderzoek Nederland en worden daarbij regionaal ondersteund door regiocoördinatoren. In Drenthe is dat de WAD.

In het weekend van 16 en 17 januari zijn de watervogels in onze provincie geteld. Hierbij een impressie van de telomstandigheden en de eerste resultaten.

Na de ijzeldagen in de eerste dagen van januari viel het telweekend precies in de tweede koudere periode deze winter. Op vrijdag was er van winterse omstandigheden nog niet veel te merken. De temperatuur lag rond de 4 graden. Verder was het een grijze dag met vrijwel geen ruimte voor de zon. In de daaropvolgende nacht begon het vanuit het noorden licht te sneeuwen en werden we wakker met een dun laagje natte sneeuw. Later in de ochtend waren er een paar pittige sneeuwbuien en werden overal driftig sneeuwpoppen gemaakt. De ochtend was niet ideaal om op pad te gaan. In de middag werd het gelukkig beter. Diegenen die konden wachten tot zondag werden getrakteerd op een heerlijke zonnige winterdag met prachtige besneeuwde landschappen. De combinatie van zon en weinig wind zorgden voor prima omstandigheden. Met gladheid was het overigens op kleine binnenweggetjes behoorlijk oppassen.

Van de 238 telgebieden zijn inmiddels 130 ingevoerd via de website van SOVON. Daarnaast zullen ook al wel flink wat formulieren bij SOVON zijn binnengekomen. Op dit moment weet ik dat 8 telgebieden niet geteld konden worden. Ik hoop dat de resultaten van de overige telgebieden zeer binnenkort worden ingevoerd, zodat het complete overzicht kan worden gemaakt.

In het telweekend was opvallend veel wegtrek van ganzen waar te nemen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag hoorde ik diverse keren overvliegende Grauwe ganzen en Kolganzen. Voor zover ik kon nagaan was de trek vooral zuid- of zuidwest gericht en betrof het ganzen die door de sneeuw gedwongen werden om te vertrekken. Zondag had ik de hele dag door grote groepen hoog overvliegende Brandganzen.

Hieronder zijn de voorlopige resultaten van de 130 telgebieden opgenomen. De definitieve aantallen zullen waarschijnlijk flink hoger uitkomen omdat nog niet alle gegevens binnen zijn.  Op basis van incomplete gegevens is het natuurlijk vrij lastig om conclusies te trekken. Wel is nu al duidelijk dat het aantal Smienten zeer laag is. Daar tegenover staat dat er meer Kuifeenden zijn. Ook is de IJsvogel als gevolg van de milde winters van de afgelopen jaren weer behoorlijk in aantal toegenomen. Vorig jaar in totaal 8 en nu al 18.

Overzicht eerste resultaten

EURING SOORT AANTAL
70 Dodaars 32
90 Fuut 83
720 Aalscholver 324
1210 Grote Zilverreiger 27
1220 Blauwe Reiger 89
1340 Ooievaar 114
1520 Knobbelzwaan 71
1530 Kleine Zwaan 2
1540 Wilde Zwaan 42
1570 Rietgans ongedet. 297
1574 Toendrarietgans 5079
1590 Kolgans 5009
1610 Grauwe Gans 857
1619 Soep-/Boerengans 91
1661 Grote Canadese Gans 497
1664 Kleine Canadese Gans 5
1670 Brandgans 728
1700 Nijlgans 274
1750 Muskuseend 6
1780 Mandarijneend 1
1790 Smient 762
1820 Krakeend 200
1840 Wintertaling 766
1860 Wilde Eend 9312
1869 Soepeend 105
1890 Pijlstaart 13
1940 Slobeend 36
1980 Tafeleend 56
2030 Kuifeend 618
2180 Brilduiker 12
2200 Nonnetje 13
2230 Grote Zaagbek 62
2610 Blauwe Kiekendief 3
3090 Smelleken 1
4070 Waterral 2
4240 Waterhoen 234
4290 Meerkoet 1039
4850 Goudplevier 2
4930 Kievit 368
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 8
5290 Houtsnip 5
5530 Witgat 6
5820 Kokmeeuw 1525
5900 Stormmeeuw 231
5920 Zilvermeeuw 723
6000 Grote Mantelmeeuw 4
8310 IJsvogel 18
8870 Kleine Bonte Specht 2
10141 Waterpieper 3

Tot zover de voorlopige resultaten van de afgelopen midwintertelling. Ik kijk uit naar de resultaten van de resterende telgebieden en ben benieuwd naar jullie indrukken in het veld.

Met vriendelijke groet,

Harold Steendam
REGIOCOORDINATOR MIDWINTERTELLING DRENTHE

 

Geef een reactie