Eerste Kwartelkoning

kwartelkoningDe Kwartelkoning is weer onderweg. In Drenthe is de eerste waarneming bij Exloo gedaan op 6 mei. Dit past heel mooi in het gemiddelde aankomstschema (tussen 28 april en 9 mei met een gemiddelde rond 3 mei). Ook dit jaar willen we weer samen met Staatsbosbeheer en SOVON de Kwartelkoning zo goed mogelijk beschermen. Daarvoor hebben we ook jullie als vogelaars hard nodig.

1. Waarnemingen
Om niet alleen een goed beeld te krijgen, maar vooral de nodige actie te kunnen ondernemen ter bescherming verzoeken we iedereen om meldingen door te geven. Dit kan via www.kwartelkoning.nl of middels een mail aan de WAD..Bij melding ALLEEN via www.waarneming.nl het DRINGENDE VERZOEK om de locatie ZO EXACT MOGELIJK via de muis aan te geven. Dit om het juiste gebied te selecteren, zodat wij kunnen kijken of beschermende maatregelen nodig zijn.

2. Simultaantellingen
De landelijke simultaan tellingen zijn dit jaar gepland op 3/4 juni en 24/25 juni. In heel Nederland worden op deze dagen extra bezoeken gebracht aan veelal vaste telgebieden. Daarmee wordt er een goed beeld verkregen van de werkelijke aantallen. Tevens kan ook dit aanleiding zijn om acties met beschermende maatregelen te ondernemen.

3. Bescherming en beheer
In verband met onderhoud en beheer van terreinen is het van belang om zo snel mogelijk contact te leggen met de terreineigenaar om uitmaaien e.d. te voorkomen. Dat kun je zelf doen, maar ook door ons laten doen.

Net als vorig jaar zijn er met Staatsbosbeheer al afspraken gemaakt. In goed onderling overleg worden beheersmaatregelen beperkt dan wel verschoven.
Graag ontvangen we naast meldingen van Kwartelkoningen ook de waarnemingen van het Porseleinhoen, omdat ook deze soort gevoelig is voor het uitvoeren van maaiwerkzaamheden.

Met een goede samenwerking kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van deze kwetsbare soorten.
Meer informatie over kwartelkoningen staat op www.kwartelkoning.nl.

Geef een reactie