Drentse Vogels nr. 25

Drentse Vogels nr 25

Drentse Vogels nr 25

Drentse Vogels 25 is verschenen en wordt weer gratis aan alle donateurs toegezonden.

Geen donateur? Maak € 15,00 over op bankrekening 3870292 t.n.v Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’ en uw adresgegevens.
U ontvangt DV25 via de post.
Alleen DV25 willen ontvangen? Ook dat kan: maak € 10,00 over op bovengenoemde rekening met vermelding van ‘DV25’.

Voor inhoud en meer informatie zie onder ‘Drentse Vogels’.

Geef een reactie