Drentse vogel van het jaar: Zwarte Specht

Zwarte Specht

MELD JE NU AAN VOOR DEELNAME!!!

Na Boomklever, Watersnip en vogels van de Jeneverbes is het in 2008 de beurt aan de Zwarte Specht. Komend jaar willen we de broedvogelverspreiding van de Zwarte Specht in Drenthe in 2008 vastleggen. We willen dit doen door middel van een vier- of vijftal veldbezoeken, waarbij we ons richten op een selectie van geschikte gebieden.

De volgende gebieden zijn nog vacant:

1 Asserbos Assen
2 Banckenbosch & Esmeer Veenhuizen
3 Tonkensbos eo Zuidvelde
4 Bosw. Smilde Smilde
5 Bosw. Odoorn Odoorn
6 Bosw. Sleenerzand Sleen
7 Valtherbosch Valthe
8 Bosw. Gees Gees
9 Mepperdennen Meppen
10 Sleenerzand Noord-sleen
11 Emmerschans & Noordbargerbosch Emmen
12 Wildenberg Oud-Avereest
13 Steenberger Oosterveld Zuidwolde

Voor opgave en deelname:
Hans Olk
jc.olk@home.nl

Achtergrond
Nadat in 1929 de eerste aanwijzingen voor broedende Zwarte Spechten in Drenthe werden verkregen, liepen de aantallen parallel aan de toename van geschikt habitat, langzaam op. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw groeide de populatie explosief, waarna een vrij plotselinge afname volgde. De groei wordt in verband gebracht met grote stormen uit het najaar van 1972 en het voorjaar van 1973. De ontstane stormvlakten resulteerden mogelijk in een toename in foerageergebied en voedsel (mieren en houtbewonende kevers). Mogelijk dat het weer dichtgroeien van de stormvlakten de Drentse bossen minder geschikt heeft gemaakt voor Zwarte Spechten.
Een reconstructie van de aantallen levert op basis van de beschikbare avifauna’s de volgende reeks op: 1929 1bp, 1960 25bp, 1978-80 255bp, 1981-87 252-302bp, 1990-95 300-350bp, 1998-2000 79-133bp. Volgens Willem van Manen zijn de aantallen fors overschat en zal de Drentse populatie op zijn top uit ongeveer 100 broedparen hebben bestaan. Door middel van het Drentse-Vogel-van-het-jaar-project hopen we een reëele aantalschatting te kunnen geven van de huidige situatie.

Geef een reactie