De winnaars en verliezers van januari

In januari zijn zo’n 60 vogelaars op pad geweest om de wintervogels in kaart te brengen. Kortgeleden is het overzicht verschenen met de resultaten. Bijna 25.000 vogels zijn in totaal geteld. Dat is ruim 400 per getelde route.

In 2017 zijn een aantal soorten voor het eerst gezien.Dat zijn de Baardman, Boerenzwaluw, Grauwe Gors, Kleine Mantelmeeuw, Mandarijneend, Raaf en Russische Kauw. Bijzonder zijn de Boerenzwaluw (zou toch elders moeten zijn?) en de Grauwe Gors (zeldzaam).

(foto: Pieter Poortstra)

 

Ook zijn er van een groot aantal vogels nieuwe maximum en minimum aantallen geteld. Opvallende winnaars zijn: Appelvink, Grote Canadese Gans, Heggenmus, Roodborst, Smient, Watersnip en Zanglijster. Voor een groot deel hele gewone soorten. Daarnaast zijn er ook gewone soorten die veel minder zijn geteld, zoals de Ringmus en de Spreeuw.

In 2018 wordt er weer een nieuwe telling georganiseerd. Daar hebben zich al een aantal nieuwe tellers voor gemeld. In de afgelopen jaren zijn er echter ook heel wat vogelaars gestopt, waardoor er verschillende routes vacant zijn. Dit betreft m.n. de omgeving van Emmen, Hoogeveen en Meppel. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de coördinator Sjoerd Boonstra (sj.boonstra@gmail.com). Ook op deze website is meer informatie te vinden over dit typisch Drentse onderzoeksproject.

download verslag januaritelling 2017

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie