Conclusie Birdwatch: Oponthoud vogeltrek door slechte weer

Zeist, 7 oktober 2006 – Dit weekend telden duizenden vogelaars, van Rusland tot Botswana en van Canada tot Argentinië, in meer dan 100 verschillende landen zoveel mogelijk vogels. In ons land coördineerde Vogelbescherming Nederland de massale vogeltelling, waaraan in totaal 105 vogelwerkgroepen deelnamen. Gezamenlijk telden deze 306.382 vogels, in het topjaar 2004 waren dat er 521.072. De indruk bestaat dat veel vogels wachten op beter weer, voordat zij hun verre tocht naar het zuiden voortzetten. Totaal werden in Nederland 193 soorten waargenomen.

De top 10 van Nederland:
ag_spreeuw_hanbp51. Spreeuw 114.632
2. Vink 38.870
3. Kievit 22.739
4. Graspieper 17.880
5. Aalscholver 14.515
6. Kokmeeuw 11.863
7. Grauwe gans 9.977
8. Kleine mantelmeeuw 6.509
9. Smient 5.822
10. Stormmeeuw 4.259

Geef een reactie