Categorie archieven: vogelnieuws

Zomertortel, nog te horen maar hoe lang nog?

Wie eenmaal het geluid van de Zomertortel heeft gehoord, herkent het altijd en overal. Het sonore, dromerige gekoer is niet te verwarren met welke andere duif.  Maar de Zomertortel heeft het moeilijk. Ook in Drenthe is deze soort in aantal sterk afgenomen. Het onderzoek in het kader van de nieuwe Vogelatlas onderstreept dat (zie verspreidingskaart). Zo’n dertig jaar geleden was de lucht van bossen en heiden zwanger van dit geluid. Het hóórde gewoon bij de zomer. Toch is – vooral

Kwartelkoning: 2e simultaantelling

De eerste resultaten van de simultaantelling druppelen binnen. Recent zijn er weer nieuwe vogels doorgegeven en ook is nu een (deel) van het Oldambt in Groningen bezocht. Daar werden maar liefst 24 Kwartelkoningen geteld in het Oost-Groningse akkergebied. Ook in de Drentse beekdalen zijn in de afgelopen dagen nieuwe vogels gemeld. In het rivierengebied is het mager gesteld met waargenomen crexen. Het is tot nu toe droog en er is ook al veel gemaaid. Echter tot nu toe is het

Bijeneter landelijk gevolgd

Sinds 2001 broedt de soort onregelmatig en met wisselend succes in ons land. De laatste jaren ook in onze provincie. Harry Talen en Hilbert Folkerts volgen deze ontwikkeling op de voet. Hun fascinatie voor de soort zorgde ervoor dat ze dit najaar de Werkgroep Bijeneters Nederland in het leven riepen om deze prachtige en fascinerende vogel te monitoren en te beschermen.   Omdat broedpogingen van Bijeneters erg verstoringsgevoelig zijn, geeft niet iedere waarnemer (broedverdachte) Bijeneters door. Daardoor kunnen waardevolle gegevens

Soort v/h jaar 2014: Spreeuw

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. De Spreeuw neemt in aantal hard af, maar onbekend is waardoor dat komt. Extra monitoren en gegevens verzamelen over habitat en broedsucces leidt hopelijk naar een verklaring, waardoor beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden. De exacte plannen zijn op dit moment nog niet bekend, maar op de Landelijke Dag van 30 november a.s. zal dat wel het geval zijn, als de officiële aftrap van het Jaar van

Nog maar weinig Kwartelkoningen

Tot nu toe zijn er nog maar weinig Kwartelkoningen in Drenthe gehoord. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Meestal in de grote instroom van kwako’s rond het TT-weekend. Of dat dit jaar ook weer zo is….. Het komende weekend is de 2e simultaantelling. Graag alle waarnemingen doorgeven via waarneming.nl of kwartelkoning.nl. Voor de tellers met vaste telgebieden het verzoek om ook de 0-metingen te melden. Op de volgende plekken zijn roepende Kwartelkoningen gehoord: Bonnerveen: 1 Eelderdiep: 1 Eldersloo: 1 Gasterenschediep:

Scholekster versus Patrijs

Tijdens het ringen van Scholeksters in een akkergebied vlakbij Loon deden Bert Dijkstra en Rinus Dillerop een bijzondere waarneming: Een Scholekster die zijn onbewaakte nest verdedigt tegenover twee Patrijzen. “We waren bezig met het kleurringen van Scholeksters, direct ten westen van Loon. Tijdens het ringen van een net gevangen adulte Scholekster zagen we een mooi schouwspel op de akker. Een paartje Patrijzen had het onbewaakte nest van de Scholekster iets te dicht genaderd. De Scholekster kwam eerst rustig aanlopen, maar

STORK zoekt ooievaarliefhebbers

Heb jij iets met ooievaars? Dan is dit een goed moment om nest- en broedgegevens digitaal te melden. Met het nieuwe online invoerprogramma Nestkaart Ooievaar is invoeren een peulenschil. STORK is een stichting die zich o.a.bezighoudt met de monitoring van de ooievaarspopulatie in Nederland. Naast het ringen van ooievaars verzamelt deze stichting informatie over (geringde) ooievaars, aantallen broedparen, broedsucces en overwinterende ooievaars. De gegevens maken het mogelijk om onderzoek te doen naar verspreiding, trekgedrag, overleving, de kwaliteit van het leefgebied

Ruigpootuilen tellen

Voor wie eens iets anders wil dit voorjaar kan eens de moeite nemen om in de avonduren op stap te gaan. Alle regelmatig in Nederland broedende uilen – behalve de Velduil – laten zich dan het best horen. De beste gelegenheid dus om uilen te inventariseren. De meeste spannende soort is de Ruigpootuil. In de afgelopen jaren regelmatig in de Drentse bossen waargenomen. Het is een soort die vanuit Duitsland oprukt naar het westen en de kans is niet uitgesloten

Opletten voor Kraanvogels!

Hoewel de meeste Kraanvogels verder zuidelijk ons land aan doen op hun trektocht naar het zuiden is de kans aanwezig om ook in onze provincie deze soort te spotten. Zeker nu het tijdelijk gevoelig kouder wordt en de wind het afgelopen weekend vanuit het oosten waaide is de kans groter om overtrekkende Kraanvogels waar te nemen. Hou de lucht dus maar goed in de gaten. Voor Nederland is vooral de meest westelijke pleisterplaats in Duitsland van belang. Hier, in Diepholz

Middelste Bonte Specht

Met de vaststelling van 1 territorium in Drenthe en 3 in Zuidoost-Groningen is de Middelste Bonte Specht ook het noorden aan het veroveren. Ook in Friesland werd deze soort gespot, maar de waarneming in Oranjewoud bleef beperkt tot de winterperiode. Overigens was 2011 met in totaal 350 vastgestelde territoria een topjaar voor de Middelste Bonte Specht. In de bekende bolwerken nam deze soort opnieuw sterk toe: Achterhoek (59 territoria), Twente (125) en Limburg (130). In Noord-Brabant (25) bleef de verspreiding

« Oudere ingaven